danas je 25.6.2024

Input:

Izvještavanje i arhiviranje

1.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.14 Izvještavanje i arhiviranje

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Javni naručitelj obvezan je u roku od 30 dana od dana slanja obavijesti o dodjeli ugovora za svaki postupak javne nabave, uključujući dinamički sustav nabave, sastaviti pisano izvješće koje mora sadržavati:

1. naziv i adresu javnog naručitelja, predmet i procijenjenu vrijednost nabave

2. ako je primjenjivo, rezultate kvalitativnog odabira gospodarskog subjekta, uključujući smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ponuda ili rješenja, i to:

a) imena odabranih natjecatelja ili ponuditelja i razloge njihova odabira

b) imena odbijenih natjecatelja ili ponuditelja i razloge njihova odbijanja

3. razloge za odbijanje ponuda za koje se smatra da su izuzetno niske

4. ime uspješnog ponuditelja i razloge zašto je njegova ponuda odabrana i, ako je primjenjivo, dio ugovora ili okvirnog sporazuma koji odabrani ponuditelj namjerava dati u podugovor trećim strankama te imena podugovaratelja

5. okolnosti koje opravdavaju