danas je 28.9.2023

Input:

Izvor isplate dodataka za uspješnost u radu

5.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje

Mi smo fakultet kojemu se plaće financiraju iz državnog proračuna, ali ostvarujemo vlastita i namjenska sredstva na tržištu.
Prema Zakonu o plaćama u javnim službama (članak 8). stoji da za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost u radu. Dodatak može iznositi najviše tri plaće službenika, odnosno namještenika koji ostvaruje dodatak te se ne može ostvariti kao stalni dodatak uz plaću. Nadalje, članak navodi da iznos sredstava za dodatke za uspješnost u radu u pojedinim javnim službama utvrđuje Vlada sukladno proračunskim osiguranim sredstvima te da se kriterij i način isplate dodatka definiraju uredbom Vlade koja nije donesena.
Prema Vašem mišljenju, odnosi li se ograničenje dodatka u visini maksimalno tri plaće godišnje na isplate nagrada zaposlenicima iz vlastitih i namjenskih sredstava fakulteta?
Hvala

Odgovor


U predmetnom upitu fakultet predstavlja visoko učilište koje obavlja svoju djelatnost kao javnu službu, odnosno u smislu Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09, dalje u tekstu: Zakon) odnosi se na javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu. Istim Zakonom uređuju se načela za određivanje plaća službenika i namještenika. Važno je istaknuti i kako se na pitanja plaća i drugih naknada na osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama koja nisu uređena Zakonom