danas je 27.2.2024

Input:

Jednostavna nabava s ključnim značajkama općeg akta i primjerima iz prakse

28.11.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:45:58

Poglavlja

"Svi naručitelji u RH i to u većini slučajeva provode postupke nabave koji se po svojoj naravi smatraju postupcima jednostavne nabave. Prema zadnjem Statističkom izvješću javne nabave  ukupna vrijednost javne nabave u 2022. godini iznosi 75.046.541.904 kn bez PDV-a od čega vrijednost evidentirane jednostavne nabave iznosi 11.894.641.946 kn bez PDV-a (iznos temeljen na unosu dodatnih podataka u EOJN-u od strane obveznika javne nabave). Navedeni iznos se nikako ne može smatrati malom brojkom jer, drugim riječima, skoro 12 mlrd kn (ili skoro 1,58 mlrd eur) naručitelji provode bez postupanja po Zakonu o javnoj nabavi i svih njegovih odredbi. Govoreći o Zakonu o javnoj nabavi, jedino je jedna stvar obvezna kod provedbe postupaka jednostavne nabave, a to je obvezno poštovanje načela javne nabave, dok sve ostalo definira i propisuje sam naručitelj svojim općim aktom. S jedne strane takvo postupanje znatno olakšava naručiteljima provedbu postupka i ostvarenje rezultata neke nabave ali s druge strane je i velika odgovornost naručitelja.

Slijedom navedenog, sasvim je jasno da naručitelji moraju biti oprezni i pri provedbi postupaka jednostavne nabave. Također je posebno važno način na koji će naručitelji propisati svoj opći akt jednostavne nabave i kako će definirati odredbe u pojedinim situacijama, kakve će pragove jednostavne nabave propisati kako bi postigao najbolje učinke i zadovoljio načela javne nabave i posebice tržišno natjecanje. Isto tako, važno je ponuditeljima znati mogu li  i na koji način uputiti svoje prigovore naručitelju. Kako najbolje provesti jednostavnu nabavu uz odgovore na ova i druga pitanja, možete dobiti na webinaru "Jednostavna nabava s ključnim značajkama općeg akta i primjerima iz prakse"."

 

Predavač

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana Šperanda radi kao savjetnica u Državnom uredu za središnju javnu nabavu gdje obavlja sve poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanima uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine, te je redovita članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat u području javne nabave. Intenzivno je angažirana na razvoju elektroničke javne nabave kao i u području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kroz dodatno usavršavanje pohađala je razne programe izobrazbe. Sudjeluje na stručnim događanjima i konferencijama, kao sudionik ili predavač,  te kao redoviti predavač na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave. Također je autorica i koautorica stručnih članaka iz područja javne nabave.