danas je 21.5.2024

Input:

Jesu li online edukacije dovoljne za ispunjavanje obveze stručnog osposobljavanja u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma?

10.8.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17 ) propisuju se mjere, radnje i postupci koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te druge preventivne mjere u svrhu sprječavanja korištenja financijskoga sustava za pranje novca i financiranje terorizma. Tako su čl.11. Zakona propisane obveze obveznika koji su taksativno navedeni u čl.9., a jedna od obveza je i omogućavanje redovitoga stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika obveznika.