danas je 25.6.2024

Input:

Kapitalna pomoć drugom proračunu

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.2 Kapitalna pomoć drugom proračunu

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec.


Primjer 18.

Odlukom županijskog vijeća u kolovozu 2016. godine donesena je odluka o dodjeli kapitalne pomoći općinama „ABC” i „BCO” za sanaciju štete na infrastrukturnoj mreži koja je nastala uslijed elementarne nepogode u srpnju 2016. godine. Odlukom je utvrđeno da će se pomoć svakoj općini isplatiti u iznosu od 26.000,00 kuna u rujnu 2016. godine, kada je pomoć i isplaćena.Bilješka 2

Člankom 54. stavak 5. Pravilnika propisano je da se kapitalne pomoći evidentiraju prema