Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Kapitalne pomoći i donacije kratkotrajne financijske imovine

30.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.1 Kapitalne pomoći i donacije kratkotrajne financijske imovine

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec.

Pitanje kapitalne pomoći i donacija kratkotrajne financijske imovine uređeno je odredbama članka 54. do 55. Pravilnika, te se sukladno odredbi stavka 1. članka 38. kapitalne pomoći knjigovodstveno evidentiraju unutar skupine računa 38 – Ostali rashodi koja sadrži:

 • - tekuće i kapitalne donacije,
 • - kazne,
 • - penale i naknade štete i
 • - kapitalne pomoći.

Donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava:

 • - neprofitnim organizacijama te
 • - građanima i kućanstvima

koji uključuju i prijenose u naravi kao što su:

 • - hrana,
 • - odjeća,
 • - pokrivači,
 • - lijekovi

koje država može davati različitim karitativnim i sličnim dobrotvornim organizacijama za daljnju distribuciju građanima i kućanstvima, pri čemu se u okviru odjeljaka 3813 – Tekuće donacije iz EU sredstava i 3823 – Kapitalne donacije iz EU sredstava posebno prate donacije ostvarene iz EU izvora.

U kapitalne pomoći klasificiraju se prijenosi nefinancijske imovine ili sredstava za financiranje troškova nefinancijske imovine:

 • - trgovačkim društvima,
 • - zadrugama,
 • - obrtnicima i poljoprivrednicima,

za:

 • - pokriće ukupnog gubitka koji se stvarao tijekom dvije ili više godina i
 • - otpisivanje duga na temelju dogovora (ugovora) s dužnikom,

pri čemu se kapitalni prijenosi EU sredstava od proračuna odnosno proračunskog korisnika trgovačkim društvima, zadrugama, obrtnicima i poljoprivrednicima (u tuzemstvu i inozemstvu) iskazuju u okviru odjeljka 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava.

Važno je napomenuti da se kapitalne pomoći evidentiraju prema nastanku događaja, odnosno u trenutku donošenja odluke nadležnog tijela o dodjeli kapitalne pomoći pod uvjetom da je iznos kapitalne pomoći mjerljiv te da se odnosi na izvještajno razdoblje.

Kod toga se:

 • - kapitalne pomoći inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u dugotrajnoj
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: