danas je 21.7.2024

Input:

Kapitalne pomoći i donacije kratkotrajne financijske imovine

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.1 Kapitalne pomoći i donacije kratkotrajne financijske imovine

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec.

Pitanje kapitalne pomoći i donacija kratkotrajne financijske imovine uređeno je odredbama članka 54. do 55. Pravilnika, te se sukladno odredbi stavka 1. članka 38. kapitalne pomoći knjigovodstveno evidentiraju unutar skupine računa 38 – Ostali rashodi koja sadrži:

  • - tekuće i kapitalne donacije,
  • - kazne,
  • - penale i naknade štete i
  • - kapitalne pomoći.

Donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava:

  • - neprofitnim organizacijama te
  • - građanima i kućanstvima

koji uključuju i prijenose u naravi kao što su:

  • - hrana,
  • - odjeća,
  • - pokrivači,
  • - lijekovi

koje država može davati različitim karitativnim i sličnim dobrotvornim organizacijama za daljnju distribuciju građanima i kućanstvima, pri čemu se u okviru odjeljaka 3813 – Tekuće donacije iz EU