danas je 1.10.2023

Input:

Kapitalne pomoći i donacije kratkotrajne financijske imovine