Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Korona virus (Covid-19) : Obračun plaća i naknada plaće- 1 dio

17.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Naknada plaće – bolovanje na teret HZZO-a

 Člankom 39. stavkom 1. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13 do 89/19) propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.

 Samoizolacija/izolacija i liječenje u vezi korona virusa se u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju smatra privremenom nesposobnošću za rad radnika za koju radnik ima pravo na naknadu plaće.

 Naknada plaće u slučaju da je radnik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini se sukladno članku 41. stavku 1. Zakona isplaćuje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u tekstu koji slijedi: HZZO) od prvog dana korištenja prava na bolovanje, odnosno od prvog dana otvaranja bolovanja zbog izolacije/samoizolacije radi korona virusa.

 Naknada plaće zbog izolacije/samoizolacije radi korona virusa pripada radniku za cijelo vrijeme trajanja bolovanja za dane (sate) rada za koje bi imao pravo na plaću da radi prema propisima o radu, odnosno sve dok odabrani liječnik ne utvrdi da je radnik sposoban za rad.

 Osnovica za obračun naknade plaće za vrijeme izolacije/samoizolacije je prosječni iznos plaće koja je radniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je radnik radi korona virusa izoliran/samoizoliran (dan kad je bolovanje otvoreno, tj. prvi dan naveden u Izvješću o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad kojeg izdaje odabrani liječnik).

 Naknada plaće za vrijeme samoizolacije/izolacije iznosi 100% osnovice za obračun naknade plaće uz napomenu da najviši mjesečni iznos naknade plaće za vrijeme samoizolacije/izolacije ne može iznositi više od 4.257,28 kn (proračunska osnovica koja za 2020. godinu iznosi 3.321,96 kn uvećana za 28%).

 Znači, za vrijeme izolacije/samoizolacije zbog korona virusa obračun naknade plaće na teret HZZO-a obavlja se na iste osnovice i na isti način kao i kod obračuna naknada plaće na teret HZZO-a za ostale slučajeve nesposobnosti za rad koje se isplaćuju na teret fonda, samo što je u ovom slučaju potrebno voditi računa o postotku (100% kod izolacije/samoizolacije) te o tome da se zahtjev za naknadu plaće HZMO-u podnosi na pojednostavljeni (drugačiji) način od ostalih naknada plaća za vrijeme „klasičnih“ bolovanja, kako je navedeno u nastavku.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: