danas je 25.6.2024

Input:

Kratki osvrt na Konačni prijedlog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

27.4.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

U saborsku je proceduru po hitnom postupku proslijeđen u u dnevni red uvršten "Konačni prijedlog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatka", koja se službeno naziva "UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)", a čak se i u hrvatskom jezičnom okružju uobičajilo nazivati je "GDPR Uredbom" ili jednostavno "GDPR", što predstavlja akronim engleskog nazive te uredbe (General Data Protection Regulation). U daljem tekstu nazivat ćemo je jednostavno "Uredba", a navedeni konačni prijedlog zakona "Konačnim prijedlogom".

 

Uredba se počinje primjenjivati na području cijele Europske unije 25.5.2018. godine kao izravan izvor prava, dakle, bez obzira hoće li pojedina država članica donijeti propise koji pojašnjavaju ili konkretiziraju njezinu provedbu, iako sadržaj Uredbe upućuje na činjenicu da je zakonodavna aktivnost država članica radi provedbe te Uredbe potrebna, jer postoje pitanja koja sama Uredba ostavlja državama članicama da ih urede na način za koji smatraju da je najbolji i u skladu s pravnom praksom i društvenim odnosima unutar svake od država članica.

 

Kako ne bi ponavljao sadržaj cijele Uredbe, Konačni prijedlog, a u budućnosti vjerojatno i zakon, koncentrirao se na pitanja koja nisu regulirana Uredbom od kojih je svakako najbitnije pitanje nadzornog tijela iz čl. 51. Uredbe. Hrvatska Agencija za zaštitu osobnih podataka ustrojena je temeljem odgovarajućih odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011) kao pravna osoba s javnim ovlastima, a stupanjem na snagu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka postat će državno tijelo koje nastavlja s radom pod istim nazivom, dok će njezini zaposlenici postati državni službenici ili namještenici, sa svim pravnim posljedicama koje iz takvog preoblikovanja proizlaze. Ova Agencija postat će središnje državno tijelo nadležno za kontrolu provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka, pokretanje odgovarajućih postupaka protiv osoba koje ne postupaju u skladu s odredbama Uredbe, izriče upravne kazne, objavljuje svoja rješenja iz postupaka kontrole poduzetim mjera zaštite osobnih podataka itd.