danas je 21.5.2024

Input:

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.13 Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Sektorski naručitelj može utvrditi objektivna pravila i kriterije za