danas je 13.7.2024

Input:

Mentorstvo u državnoj službi

13.12.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Mentorstvo u državnoj službi predstavlja značajnu kariku za povećanje kvalitete i efikasnosti rada. Naime, službenicima kako na državnoj tako i na lokalnoj razini na početku obavljanja službe potrebna je stručna osoba koja će ih profesionalno obučavati, usmjeravati te voditi u svim izazovima koji se nađu pred njima, kako bi što uspješnije odgovorili na te izazove.

Ključno je odabrati stručnu osoba koja će biti odgovarajući mentor službeniku, a koja pri tome mora posjedovati određene kvalitete. Naime, odnos između mentora i službenika mora biti zasnovan na uzajamnom povjerenju, poštovanju, otvorenoj i kvalitetnoj komunikaciji. Mentori trebaju biti spremni prihvatiti konstruktivnu kritiku, vrednovati rad i cijeniti individualnost druge osobe. Također, spremni uložiti potrebno vrijeme i energiju, motivirati na uspjeh i nadasve zadržati pozitivan pristup radu. U suprotnom, zasigurno se neće postići adekvatni učinci za državnu službu i vježbenika, kao i za sam rad mentora. Iz toga proizlazi da bez obzira na stručnost, potrebno je zadovoljiti i neke druge parametre kako bi osoba mogla uspješno obavljati  posao mentora.

Mentoru za prenošenje stručnih znanja i vještina novčane beneficije ne bi smjele biti jedini motivator. Prije svega