danas je 21.7.2024

Input:

Nabava imovine na robni kredit

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.10 Nabava imovine na robni kredit

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec.


Primjer 6.

Proračunski korisnik “ABC“ nabavio je postrojenje za centralno grijanje u vrijednosti 2.500.000 kn sa uključenim PDV-om (postrojenje 2.000.000 kn + 500.000 kn PDV) na robni zajam na rok od 36 mjeseci uz kamatu 8% godišnje. Otplatu rate robnog zajma i kamate otplaćuje županija, osnivač iz decentraliziranih sredstava.Bilješka 1, 2 i 2a

Nabavom dugotrajne imovine na robni kredit smatra