danas je 21.7.2024

Input:

Najvažnije značajke postupanja po čl.293 i 263 ZJN 2016

20.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:35:24

Poglavlja

Mnogi naručitelji nisu svjesni koliko je bitno da prije objave provjere još jednom sve što su unijeli u Dokumentaciju o nabavi. Naime i jedna pogrešna riječ – koja na tom nekom mjestu nije trebala biti – može rezultirati visokim troškovima žalbe. Praksa DKOM-a i VUS ukazuje na koje posebno dijelove DON moramo paziti, a novija rješenja donose i neke nove poglede i nameću nam da moramo promijeniti neke ustaljene dosadašnje odredbe. Tu najviše govorimo o uvjetima sposobnosti, posebnim uvjetima za izvršenje ugovora, načinima dokazivanja, itd.

Sve naprijed navedeno izuzetno utječe na samo postupanje naručitelja tijekom pregleda i ocjene ponuda, poglavito u dijelu traženja pojašnjenja po čl. 293. – pojašnjenja u odnosu na sve dokumente ponude svih ponuditelja i 263. – pojašnjenja u odnosu na ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja.

Nekada nije baš posve niti jasna koja bi to bila granica između pojašnjenja i pregovaranja, bez obzira o kojem se dokumentu ponude radi, a što je posebno važno kada je riječ o pojašnjenju kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude. Vezano uz ovaj zadnji dio, kada se radi kriterijima ENP, nijanse mogu biti od izrazite važnosti i naručitelji moraju biti svjesni što i kada mogu pitati, ali i ponuditelji moraju biti sigurni što moraju dostaviti uz svoju ponudu ako žele dobiti bodove.

Još jedan bitan element je traženje pojašnjenja kada je utvrđeno porezno dugovanje. Što i od koga pojasniti i u kojem trenutku?

Praksa javne nabave u RH isto tako pokazuje i neka nova postupanja i mogućnosti koje su naručiteljima na raspolaganju, međutim isto tako donosi i jasna pravila što se može, a što ne smije tražiti. Uzmimo na primjer, kako će naručitelj postupiti ako utvrdi da dostavljeni popis ugovora nije dovoljan za dokaz tehničke i stručne sposobnosti. Tražiti dopunu ili ne?! Ili na primjer ako u ponudi nedostaje podatak o stručnjacima?!

Iako se Zakon nije mijenjao, izmijenio se Pravilnik u nama važnom dijelu i to u pogledu starosti dokaza osnova za isključenje a čime se uvelike mijenja i praksa postupanja ponuditelja i naručitelja.

 

 

Sadržaj:

 • Poštivanje načela JN
 • ESP – ključne izreke presude
 • Ostala (opća) načela
 • Razjašnjenje, dopune i dostava informacija ili dokumentacije ponude, čl. 293.
 • Članak 293.
 • VUS – trenutak dokazivanja sposobnosti
 • Rokovi za dostavu dokumenata
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude, slučajevi iz prakse
 • Praksa: jamstvo i rok valjanosti
 • Troškovnik
 • VUS – upotpunjavanje ponude bez poziva
 • Stručnjaci – pojašnjenje ili pregovaranje
 • Članak 263.
 • Izmjene čl. 20. Pravilnika, APD
 • Izmjene u EOJN
 • Dohvat iz registara
 • Dug na Poreznoj potvrdi
 • Provjera osnova za isključenje
 • Nekažnjavanje – Europska potvrda o nekažnjavanju (EPN)
 • Provjera g.s., čl. 263.2./263.3.
 • Provjera – 263.2.

 

Predavač

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana Šperanda radi kao savjetnica u Državnom uredu za središnju javnu nabavu gdje obavlja sve poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanima uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine, te je redovita članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat u području javne nabave. Intenzivno je angažirana na razvoju elektroničke javne nabave kao i u području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kroz dodatno usavršavanje pohađala je razne programe izobrazbe. Sudjeluje na stručnim događanjima i konferencijama, kao sudionik ili predavač,  te kao redoviti predavač na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave. Također je autorica i koautorica stručnih članaka iz područja javne nabave.