danas je 25.6.2024

Input:

Naknada štete- Članak 135.

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.1 Naknada štete- Članak 135.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Osigurana osoba dužna je Zavodu prijaviti svaku promjenu, u roku od osam dana od dana nastanka okolnosti