danas je 13.7.2024

Input:

Nerealizirane tečajne razlike

14.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Odgovor:

Prema izmjenama Pravilnika o proračunskom računovodstvu u obvezi smo na dan 31.12. svake godine iskazati nerealizirane tečajne razlike na novčanim sredstvima u valuti,  obvezama u valuti i potraživanjima u valuti koristeći konta 23432, 16415, te 93411 i 96415. Molim Vas pojašnjenje na koji način se postupa sa ovim knjiženjima po realizaciji potraživanja i obveza za koje su na dan 31.12. obračunate nerealizirane tečajne razlike' Naime, taj proces želimo automatizirati, pa Vas molimo pomoć pri definiranju sheme knjiženja. Primjerice, knjiženo je na konta 16415/96415 (za otvorena potraživanja na kontu 16615) nerealizirana tečajna razlika u visini npr. 20 kn na dan 31.12.2021. Navedena potraživanja su plaćena npr. 15.01.2022. godine i u tom trenutku se evidentiraju realizirane tečajne razlike pretpostavljam počevši od 01.01.2022 do 15.01.2022. Na koji način napraviti adekvatna knjiženja kako bi se zatvorila konta 16415/96415 za nerealizirane tečajne