danas je 26.9.2023

Input:

Nove izmjene Zakona o javnoj nabavi

26.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o javnoj nabavi predstavlja opće normativni okvir kojim je uređen sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj. Njime se utvrđuju pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj ili drugi subjekt u slučajevima određenim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma, te provedbe projektnog natječaja.

Potreba za novim zakonskim izmjenama u tom području proizlazi radi nekoliko razloga od kojih možemo izdvojiti učinkovitije uređenje pravne zaštite u javnoj nabavi, usklađivanje sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije i prilagodbe uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Stoga je u tu svrhu izrađen Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o najznačajnijim promjenama koje će nastupiti u sustavu javne nabave.

Naručitelji neće biti obvezni primjenjivati Zakon o javnoj nabavi na nabavu robe, radova ili usluga, u svrhu saniranja posljedica prirodnih nepogoda, velikih nesreća i katastrofa i obnove nakon njih, ako je isto uređeno posebnim propisima, za vrijednosti do pragova iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

Naime, Zakon o javnoj nabavi neće biti potrebno primijeniti isključivo kada su pravila o postupku nabave, koje provodi javni ili sektorski