danas je 21.7.2024

Input:

Nove Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora

16.2.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Proces upravljanja rizicima snažan je i složen metodološki alat koji je neophodno implementirati u postupke upravljanja javnim financijama. U cilju daljnjeg unaprjeđenja ovog procesa Ministarstvo financija je u svibnju 2017. godine izradilo nove Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora kojima se proširuje opseg primjene na trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Smjernice uvode podjelu na strateške i operativne rizike, a upravljanje strateškim rizicima i koordinacija prikupljanja podataka za strateške rizike stavlja se u nadležnost najviše razine rukovodstva. Učinkovito upravljanje rizicima omogućava donošenje kvalitetnijih odluka, bolje planiranje i optimiziranje raspoloživih sredstava, bavljenje prioritetima te izbjegavanje budućih problema koji se mogu pojaviti u poslovanju institucija javnog sektora. Pravovremeno uočiti ključne rizike i poduzeti odgovarajuće mjere znači izbjeći i sve one financijske učinke koji će se nužno javiti da bi sanirali probleme, odnosno posljedice aktiviranih rizika.

Novim Smjernicama iz 2017. godine se:

  • proširuje opseg primjene i na trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti
  • uvodi podjela na strateške i operativne rizike - upravljanje strateškim rizicima i koordinacija prikupljanja podataka za strateške rizike stavlja u nadležnost najviše razine rukovodstva
  • zahtijeva objektivnija procjena rizika temeljena na analizama uzroka i posljedica rizika, faktora rizičnosti i pokazatelja rizika, što ujedno zahtijeva i detaljnije prikupljanje i analiziranje informacija za potrebe procjene rizika
  • zahtijeva aktivnije praćenje provedbe mjera za ublažavanje rizika te izvještavanje o statusu rizika
  • zahtijeva aktivnija suradnja povezanih institucija (razdjela i institucija iz nadležnosti razdjela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i institucija iz njihove nadležnosti) u procesu upravljanja rizicima - usmjerava na međusektorski pristup za postupanje po rizicima koji zahtijevaju koordinirani pristup više institucija u čijoj je nadležnosti njihovo rješavanje.

              

Svrha ovih Smjernica je pomoći institucijama javnog sektora da se upravljanje rizicima shvati kao dio svakodnevnog poslovanja, a rezultat upravljanja rizicima bude od mjerljive koristi za najvišu upravljačku razinu. (www.mfin.hr/hr/pifc-os).

Smjernice su namijenjene svim institucijama koje su obveznici primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/15) odnosno:

  • proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i