danas je 13.7.2024

Input:

Novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

9.7.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Na temelju Zakona o proračunu donesen je novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, a koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 4/24.

U prvom dijelu teksta, obraditi će se u kraćim crtama organizacijska, programska i funkcijska klasifikacija.

Proračunske klasifikacije čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja.

Proračuni i proračunski korisnici dužni su u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke, te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ovoga Pravilnika.

Izvanproračunski korisnici dužni su u procesima planiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke, te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ovoga Pravilnika.

U proračunskom sustavu Republike Hrvatske proračunske klasifikacije su:

- organizacijska

- programska

- funkcijska

- ekonomska

- lokacijska

- izvori financiranja

Organizacijska klasifikacija

Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje planiranim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve.

Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika.

Razdjel je organizacijska razina utvrđena za