danas je 25.6.2024

Input:

Novi zakon o proračunu

1.2.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

 

Zakonom o proračunu uređuju se područja koja se odnose neposredno na planiranje, izradu, donošenje i izvršavanje državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uređuje se upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje dugom općeg proračuna, zaduživanje i davanje jamstava, proračunski odnosi u javnom sektoru, proračunsko računovodstvo, proračunski nadzor, te druga pitanja.

Novi Zakon o proračunu stupio je na snagu 1. siječnja 2022. godine te će u nastavku teksta biti više riječi o toj tematici.

U odnosu na dosadašnje zakonsko uređenje, došlo je do određenih promjena, stoga ćemo naglasak staviti na nekoliko najznačajnijih.

Ukida se obveza izrade strateških planova za ministarstva i druga državna tijela zbog uvođenja obveze izrade provedbenog programa temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske kao kratkoročni dokument strateškog planiranja tijela državne uprave. Također, ukida se