danas je 17.6.2024

Input:

Objava informacija o trošenju proračunskih sredstava

29.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Prema odredbama Zakona o proračunu[1], jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su javno objavljivati informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive.

Objava informacija podrazumijeva najmanje objavu isplata iz proračuna, odnosno financijskog plana tijekom proračunske godine, objavu podataka o isplatitelju i vrsti rashoda, odnosno izdatka, te objavu podataka o primatelju sredstava, uključujući i njegov osobni identifikacijski broj, naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, osim informacija koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i informacija čija bi objava bila protivna posebnim propisima.

Također, sukladno odredbama Zakona o proračunu, donesen je Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka, te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave[2] (u nastavku teksta: Naputak), a o čemu će biti više riječi u nastavku teksta.

Obveznici primjene Naputka su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te proračunski i izvanproračunski korisnici (u nastavku teksta: obveznici).

Pod informacijama o trošenju sredstava smatraju se informacije o isplatama pravnim i fizičkim osobama (u nastavku teksta: primatelji sredstava) iz proračuna, odnosno