Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Objava osobnih podataka djece na Internetskim stranicama dječjeg vrtića

16.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

10.4 Objava osobnih podataka djece na Internetskim stranicama dječjeg vrtića

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Da djeca zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu svojih osobnih podataka budući mogu biti manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka utvrđuje Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). U istoj Uredbi se navodi da bi se takovo pravo na posebnu zaštitu trebalo posebno odnositi na upotrebu osobnih podataka djece u svrhu marketinga ili stvaranja osobnih ili korisničkih profila te prikupljanje osobnih podataka o djeci prilikom upotrebe usluga koje se izravno nude djetetu. Što se tiče privole nositelja roditeljske odgovornosti1 ista ne bi trebala biti nužna u kontekstu preventivnih usluga ili usluga savjetovanja koje su ponuđene izravno djetetu. Stoga, svaka informacija i komunikacija, u slučaju da je obrada usmjerena prema djetetu, trebale bi biti na jasnom i jednostavnom jeziku koji dijete lako može razumjeti.

Nadzorno tijelo - zaštita osobnih podataka djece

Nadzorno tijelo odnosno Agencija za zaštitu osobnih podataka (u nastavku: Agencija) mora imati posebnu pozornost kad su u pitanju nezakonite obrade osobnih podataka djece. Tako imamo slučaj u kojem je sama Agencija došla do saznanja da je Dječji vrtić I. B. M. iz S., javno objavio Konačnu listu za upis djece u 2015./2016. pedagoškoj godini sa imenom, prezimenom i datumom rođenja na svojim internetskim stranicama. Shodno tome Agencija je zatražila od Dječjeg vrtića pisano očitovanje o pravnom temelju i zakonitoj svrsi za objavu osobnih podataka maloljetne djece na njihovoj internet stranici u opsegu koji sadrži Konačna lista za upis djece u vrtić u 2015./2016. pedagošku godinu. Na to se Dječji vrtić očitovao da je na zahtjev roditelja postupajući u dobroj vjeri objavio listu upisane djece s imenom i prezimenom te danom i godinom rođenja. Nadalje, su naveli kako su u javnoj objavi o upisu djece naznačili da su osobni podaci prikupljeni u svrhu upisa djece u vrtić te da su iste u tu svrhu i objavili. Isto tako, Dječji vrtić iznosi da je rukovodeći se praksom drugih vrtića koji već godinama objavljuju liste upisane djece na internet stranicama, u svrhu transparentnosti, dostupnosti ali i ekonomičnosti, obzirom na veći broj područnih odjela smještenih na području grada na zahtjev i zamolbe roditelja za što hitnijim uvidom u rezultate Javne objave izašla u susret omogućivši im isto.

Agencija je u navedenom slučaju donijela rješenje po kojem je objava osobnih podataka maloljetne djece na internetskoj stranici voditelja zbirke Dječjeg vrtića I. B. M. iz S. bez pravnog temelja i zakonite svrhe odnosno protivno članku 6. i 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka2. Obrazloženje da se radi o nezakonitoj obradi osobnih podataka djece je proizlazilo iz slijedećeg:

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: