danas je 25.9.2023

Input:

Objava osobnih podataka zaposlenika škole na internet stranici škole

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

10.3 Objava osobnih podataka zaposlenika škole na internet stranici škole

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Sukladno članku 7. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) kada se obrada temelji na privoli, voditelj obrade mora moći dokazati da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka. Isto se odnosi za određene obrade osobnih podataka u kontekstu radnog odnosa. I to kad s jedne strane imamo poslodavca, kao voditelja obrade i zaposlenika, kao ispitanika. Poslodavac može koristiti osobne podatke radnika i kada nema privole ako je obrada nužna primjerice radi ispunjenja pravnih obveza poslodavca ili radi izvršavanja ugovora. Što u slučaju kada poslodavac na svojim internet stranicama bez privole radnika objavi njegove osobne podatke? Odgovor ćemo u nastavku predočiti primjerom iz prakse Agencije za zaštitu osobnih podataka.

U tom