danas je 21.7.2024

Input:

Obračun troškova izvršenja u 2022. godini

20.7.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Cilj ovog članka je prikazati ustrojstvo obračuna troškova izvršenja proračuna u 2022. godini uz iskaz zakonodavnog okvira koji regulira proračun i troškove. Dodatna je želja potaknuti čitatelje na izučavanje ustrojstva proračuna, zakonske regulative vezane uz proračun te prava koja imaju korisnici proračuna.

Izvršenje proračuna

Djelatnost izvršenja državnog proračuna obavlja se u okviru Sektora za izvršavanje državnog proračuna.

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti obavlja:

 1. plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika,
 2. izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini,
 3. u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne samouprave, sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa,
 4. obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija,
 5. sastavlja financijske izvještaje za državni proračun,
 6. sastavlja konsolidirane financijske izvještaje,
 7. provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti,
 8. izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama,
 9. sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te
 10. u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu i
 11. obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

 

Zakonodavni okvir

Izvršenje državnog proračuna je regulirano zakonskim okvirom iz nastavka:

 1. Zakonom o proračunu,
 2. Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske,
 3. Zakonom o fiskalnoj