danas je 21.4.2024

Input:

Obveza isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor - i bez zahtjeva javnog službenika

6.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Nasuprot normativnim odrednicama poslodavci, pa i javne ustanove i javna poduzeća prilično učestalo zaključuju kako nisu dužni uvijek isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor upirući u činjenicu da za takvu naknadu radnik odnosno javni službenik treba prije svega podnijeti zahtjev za korištenje godišnjeg odmora pa ako mu to ne bi bilo odobreno od strane poslodavca, odnosno moguće (zbog prestanka radnog odnosa), da bi tek tada imao pravo na zahtjev za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, te isplatu takve naknade.

Odredbama članka 77. Zakona o radu (Narodne novine 93/14 i 127/17.) normativno je propisano kako radnik, pa tako i javni službenik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, u trajanju od najmanje pet tjedana. Naravno zakonodavac istim odredbama omogućava da se kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu može utvrditi trajanje godišnjeg odmora dulje od najkraće propisanog, pa ako je nekim od tih ugovora i akata propisan veći broj dana godišnjeg odmora od onog zajamčenog Zakonom o radu (kao što je to primjerice i u Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe), sukladno članku 9. stavak 3. Zakona o radu, primijenit će se ono pravo koje je za radnika najpovoljnije.

Treba reći i da pravo na godišnji odmor ne ovisi o stvarnom (tzv. efektivnom) radu radnika u tekućoj kalendarskoj godini za koju javni službenik ostvaruje pravo na godišnji odmor. Tako pravo na godišnji odmor za kalendarsku godinu ima svakako i primjerice javni službenik koji bi veći dio kalendarske godine ili čak gotovo cijelu tu godinu bio privremeno nesposoban za rad i to do 30. lipnja slijedeće godine.

Ukoliko javni službenik ne može iskoristiti godišnji odmor zbog primjerice prestanka ugovora o radu primjenjuju se odredbe članka 82. Zakona o radu, odnosno radnik ima pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Prethodno navedeno treba sagledati i u kontekstu stavka 2. članka 78. Zakona o radu. Naime, prema ovoj normativnoj odredbi svaki radnik, dakle i javni službenik kojem prestaje radni odnos, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo i na razmjeran dio godišnjeg odmora. To bi vezano za korištenje