danas je 1.10.2023

Input:

Obveze izbornih sudionika po završetku lokalnih izbora i isplata naknada sredstava za financiranje izborne promidžbe - Lokalni izbori 2017.g.

26.6.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

U tekstu se obrađuje vrlo aktualna tema vezano uz nedavno održane lokalne izbore u Republici Hrvatskoj s aspekta financiranja i predaje obveznih završnih  financijskih izvješća izbornih sudionika te porezni aspekt  naknade troškova izborne promidžbe iz proračuna jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ukoliko izborni sudionik ostvaruje pravo na takvu naknadu. Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave shodno odredbama čl. 18. Zakona imaju:

  • političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela,
  • kandidati koji na izborima za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore,
  • kandidati koji na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Navedena naknada troškova za lokalne izbore isplaćuje se iz proračuna jedinice lokalne, odnosno (područne) regionalne samouprave.  Slijedom brojnih upita korisnika  i nedoumica vezano uz rokove, sadržaj i izgled završnih izvješća  te isplatu naknade izborne promidžbe i njen porezni tretman  u nastavku se daje pregled obveza izbornih sudionika s jedne strane,  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s druge strane te stajalište Porezne uprave o poreznom tretmanu naknade.

1.      Obveze izbornih sudionika

Postupanje  izbornih sudionika (kandidata i kandidacijskih lista)  vezano uz financiranje izborne promidžbe  uređeno je odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ( Narodne novine  broj  24/11, 61/11, 27/13, 47/13-pročišćeni tekst i 2/14 – Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske od 20. prosinca 2013. br. U-I-2986/13, dalje: Zakon o financiranju) te Pravilnikom o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe ( Narodne novine broj 50/11, 93/11 i 55/13) , a primjenjuju se na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata, između ostalog, na:

    • izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane i njihove zamjenike,
    • izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda, te
    • izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Slijedom navedenih odredbi političke stranke, kandidati i nezavisne liste, odnosno liste grupe birača, izbornu promidžbu mogu financirati iz vlastitih sredstava i iz donacija, a sredstva prikupljena za financiranje izborne promidžbemogu koristiti samo za aktivnosti izborne promidžbe  Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je koristiti sredstva