danas je 13.7.2024

Input:

Obvezno obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka

2.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.2 Obvezno obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka

Kristian Plazonić, dipl.iur., Igor Radelić, dipl. iur.

Jedno od prava ispitanika zajamčenih Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Ispravak Uredbe, L 127,23.5.2018, 2 i Ispravak Uredbe, L 074, 4.3.2021, 35., u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) je obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podatka.1