danas je 17.6.2024

Input:

Obvezno obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.2 Obvezno obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Jedno od prava ispitanika zajamčenih Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) je obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podatka.1 Obavješćivanje ispitanika mora slijediti u slučaju povrede osobnih podataka koje će