danas je 21.4.2024

Input:

Odluka DKOM-a: krčenje raslinja i košnja trave na trasama i koridorima plinovoda službe transporta plina (po grupama),

5.7.2023, Izvor: DKOM

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, OIB: 95857869241, u Vijeću sastavljenom od članova: Anđelka Rukelja, zamjenika predsjednice te Alice Brandt i Karmele Dešković, članica, povodom žalbe žalitelja Obrt za usluge u šumarstvu, vl. Drago Marjanović, Karlovac, OIB: 46063133742, zastupan po opunomoćeniku Marijanu