danas je 1.10.2023

Input:

Odluka DKOM-a: Modernizacija postojećeg sustava javne rasvjete u Općini Matulji

11.4.2023, Izvor: DKOM

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, OIB: 95857869241 u Vijeću sastavljenom od članova: Nelice Vidić, zamjenice predsjednice te Danijele Antolković i Alice Brandt, članica, u žalbenom postupku pokrenutom po žalbi zajednice gospodarskih subjekata K2 d.o.o., Rijeka, OIB: 38629902227 i Energo