danas je 11.12.2023

Input:

Odluka DKOM-a: nabava punionica za električna vozila, naručitelja: HP - Hrvatska pošta d.d., Zagreb

29.9.2022, Izvor: DKOM

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, OIB: 95857869241, u Vijeću sastavljenom od članova: Maje Kuhar, predsjednice te Alice Brandt i Zvonimira Jukića, članova, u žalbenom postupku pokrenutom po žalbi žalitelja Implera d.o.o., Slovenska Bistrica, Republika Slovenija, zastupano po opunomoćeniku,