danas je 21.5.2024

Input:

Odluka DKOM-a: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj

29.8.2023, Izvor: DKOM

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, OIB: 95857869241, u Vijeću sastavljenom od članova: Maje Kuhar, predsjednice te