danas je 27.2.2024

Input:

Odluka DKOM-a: Samostojeća fotonaponska elektrana na vodocrpilištu

13.7.2023, Izvor: DKOM

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, OIB: 95857869241, u Vijeću sastavljenom od članova: Maje Kuhar, predsjednice, te Jasnice Lozo i Karmele Dešković, članica, u žalbenom postupku