danas je 27.2.2024

Input:

Odluka DKOM-a: upravljanje projektom za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik (Tender 12), naručitelja Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik

26.7.2022, Izvor: DKOM

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, OIB: 95857869241, u Vijeću sastavljenom od članova: Nelice Vidić, zamjenice predsjednice te Danijele Antolković i Alice Brandt, članica, u žalbenom postupku pokrenutom po žalbi žalitelja zajednice ponuditelja Igr d.o.o., Zagreb, OIB: 00000519429 i Igr