danas je 13.7.2024

Input:

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u javnoj ustanovi

30.5.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Kao i drugi oblici organiziranja, tako i javne[1] ustanove[2], imaju obvezu imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka. Ta obveza proizlazi, kako iz Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), tako i prema Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br.42/18., u daljnjem tekstu: ZPOUZP). Naime, voditelj obrade i izvršitelj obrade obvezno imenuju službenika za zaštitu podataka u svakom slučaju u kojem obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo, osim za sudove koji djeluju u okviru svoje sudske nadležnosti; osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od postupaka obrade koji zbog svoje prirode, opsega i/ili svrha iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri, ili osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od opsežne obrade posebnih kategorija podataka na temelju članka 9.[3] i osobnih podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima iz članka 10. Uredbe (EU) 2016/679. Dakle, kriteriji nisu vezani za broj, iako se u uvodnoj izjavi spominje odstupanje za organizacije u kojima je zaposleno manje od 250 osoba.

 

Sagledavajući Uredbu (EU) 2016/679, a uvažavajući ZPOUZP ogledni primjerak odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u javnoj ustanovi, trebao bi izgledati kako ga predočujemo u nastavku. 

 

Ogledni primjerak odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u javnoj ustanovi

 

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA 

Frana Supila 11

10000 Zagreb

KLASA:

URBROJ:

Rijeka, 25. svibnja 2018. godine                 

 

 

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca