danas je 30.9.2023

Ispravno popunjavanje ESPD obrasca s obrazloženjimavideoJamstvo

18.9.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:46:28

Dokument dostupan za pretplatnike od: Knjižnica za javni sektor profi plus

Koje su nove u izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornostiJamstvo

8.9.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Naložene mjere vezane uz videonadzor javnih površina u ZagrebuJamstvo

8.9.2023, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi - prevencija institucionalizacije"

7.9.2023, Lara Šiljeg, dipl. ing., viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer

Upravni ugovorJamstvo

1.9.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Objava informacija o trošenju proračunskih sredstavaJamstvo

29.8.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Sklapanje i izvršenje s izmjenama ugovora o javnoj nabavivideoJamstvo

25.8.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:08:36

Dokument dostupan za pretplatnike od: Knjižnica za javni sektor profi plus

Izvršenje upravnog rješenjaJamstvo

2.8.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedba dokumenata prostornog uređenjavideoJamstvo

1.8.2023, Mladen Puškarić, dipl. iur., voditelj Hrvatske zajednice općina, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:37:42

Dokument dostupan za pretplatnike od: Knjižnica za javni sektor profi plus

Novi Zakon o mirnom rješavanju sporovaJamstvo

1.8.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Potvrde o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencijaJamstvo

7.7.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Isplata neoporezive jubilarne nagrade za 25 godina radnog staža u državnoj tvrtciJamstvo

4.7.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Zaštita od postupanja javnopravnih tijelaJamstvo

3.7.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Zastupanje strankeJamstvo

27.6.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinuJamstvo

27.6.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Stvarna nadležnostJamstvo

2.6.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Obnavljanje (rekonstrukcija) spisaJamstvo

25.5.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Zelena javna nabavavideoJamstvo

24.5.2023, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:59:20

Dokument dostupan za pretplatnike od: Knjižnica za javni sektor profi plus

Interreg Središnja Europa 2021.-2027.Jamstvo

12.5.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Uvođenje podugovarateljaJamstvo

4.5.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, Izvor: Verlag Dashöfer

Ispitni postupakJamstvo

3.5.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Europski socijalni fond plus (ESF+) - Programsko razdoblje 2021.-2027.Jamstvo

25.4.2023, Lara Šiljeg, dipl. ing., viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer

Plaće državnih i javnih službenika - zakonsko uređenjeJamstvo

19.4.2023, Mladen Puškarić, dipl. iur., voditelj Hrvatske zajednice općina, Izvor: Verlag Dashöfer

Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: