danas je 26.9.2023

Input:

Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika

14.6.2021, Izvor: Narodne novine

Na temelju članka 33. stavka 11. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18., 98/19. i 30/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. lipnja 2021. donijela

ODLUKU

O IZNOSIMA SUFINANCIRANJA, MJERILIMA I KRITERIJIMA ZA SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA

I.

Vlada Republike Hrvatske sufinancirat će javnu uslugu u cestovnom prijevozu putnika ugovorenu između jedinica područne (regionalne) samouprave i prijevoznika u razdoblju od 2021. do 2027. u godišnjem iznosu utvrđenom u državnom proračunu Republike Hrvatske do najviše 428.116.733,00 kuna.

Godišnji iznos iz stavka 1. ove točke raspodijelit će se jedinicama područne (regionalne) samouprave i to u iznosu do maksimalno 75% iznosa javne usluge koju je ugovorila pojedina jedinica područne (regionalne) samouprave, a najviše do iznosa koji će se utvrditi tablicom raspodjele iz točke IV. stavka 5. ove Odluke.

Ugovorima o javnoj usluzi, do iznosa iz stavaka 1. i 2. ove točke, mora se osigurati sljedeće:

– prijevoz redovitih učenika srednjih škola i

– prijevoz određenih kategorija otočnog stanovništva koje imaju pravo na povlašteni cestovni prijevoz prema zakonu kojim se uređuje način upravljanja i politika razvoja hrvatskih otoka.

II.

Sredstva za sufinanciranje javne usluge iz