danas je 13.7.2024

Input:

Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020.godinu

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

16.5 Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020.godinu

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Vlada Republike Hrvatske (VRH), putem Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu, koju je donijela na sjednici 02. travnja 2020. godine, na snazi od 04. travnja 2020. godine, nalaže javnim naručiteljima da obustave sve javne pozive, postupke javne i jednostavne nabave te ih obvezuje na nepokretanje novih javnih poziva i postupaka javne i jednostavne nabave, izuzev onih koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

Ova se Odluka primjenjuje na sve proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno pravilniku kojim se uređuje način utvrđivanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika i na sve izvore financiranja.

Navedena odluka VRH predstavlja odgovor kao rezultat promjena gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, a kako bi se osigurala sredstva za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom. Odluka nalaže ograničavanje korištenja sredstava svih izvora