danas je 25.6.2024

Input:

Okružnica o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvjestaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih - 1 dio.

19.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.03.1.1 Okružnica o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvjestaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih - 1 dio.

Ministarstvo financija, Državna riznica

I.Promjene u pravilnicima o proračunskom računovodstvu i financijskom izvještavanju

U Narodnim novinama, br. 126/119 od 24. prosinca 2019. objavljen je novi Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i novi Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Oba su pravilnika stupila na snagu 1. siječnja 2020. Ono što je najznačajnije za obveznike vođenja proračunskog računovodstva i sastavljanja financijskih izvještaja u sustavu proračuna jest da se odredbe ovih pravilnika primjenjuju u knjigovodstvenim evidencijama od 1.