danas je 25.6.2024

Input:

Online razgovor: Godišnji popis imovine, obveza i potraživanja (inventura) za 2020. godinu - pripreme i provođenje

2.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Zanima me kako se treba obaviti inventura zemljišta i objekata pod zemljom, tj.cjevovoda?

Odgovor 1: Inventure se obavljaju:

  1. Zemljišta se popisuju utvrđivanjem stanja u Zemljišnim knjigama, odnosno Inventurnoj komisiji se predočavaju financijske kartice konta zemljišta, ugovori ili računi temeljem kojih je zemljište nabavljeno te se iz po čkbr-ovima i zk.k.ulošcima obavlja usporedba sa stanjem u Zemljišnim knjigama – putem eIzvadaka iz Zemljišnih knjiga na koji način se utvrđuje je li u Zemljišnim knjigama poduzetnik upisan kao vlasnik
  2. Cjevovodi se popisuju temeljem katastarskog stanja cjevovoda koje je dužan voditi javni isporučitelj usluge (plinska, vodovodna, kanalizacijska mreža) te usporedbom dokumentacije o gradnji cjevovoda (obračunskim situacijama, zapisnici o primopredaji mreže, uporabne dozvole).

Pitanje 2: Moramo li voditi popis sitnog inventara i što u slučaju da je tokom godine otpisan, tj. priznat u 100% trošku? Također ako se dogodi da neki sitni alat na gradilištu bude zagubljen, ukraden itd., kako to isknjižiti iz popisa za sitni inventar?

Odgovor 2: 1. Da, dužni ste voditi popis sve kratkotrajne materijalne imovine (sitnog inventara, auto-guma, materijala, rezervnih dijelova) koji je u upotrebi, na zalihi i izvan upotrebe (a koji nije uništen, odnosno ako postoji kod poduzetnika u fizičkom obliku). Na popis sitnog inventara koji je predan u upotrebu nema utjecaj način otpisa tog sitnog inventara (tj. 100% otpis u trenutku stavljanja u upotrebu) jer i taj sitan inventar treba popisati ako fizički postoji kod poduzetnika.

  1. Za izgubljeni sitni alat na gradilištu potrebno je sačiniti zapisnik kojim će se utvrditi da taj sitni alat nedostaje i razloge koji su doveli do toga. U pravilu, u slučaju da se radi o sitnom alatu koji je izgubljen ili ukraden, potrebno bi ga bilo tretirati kao manjak na koji treba obračunati PDV i donijeti odluku da li se za manjak tereti odgovorna osoba ili će se teretiti rashodi poduzetnika, o čemu ovisi obračun poreza na dobit. Izgubljeni i ukradeni sitni inventar se isknjižava kao manjak.

Pitanje 3: Novi sam u ovom poslu te vas molim ako je moguće za savjet u vidu nekakvog hodograma kako se pripremiti te potom provesti popis imovine obveza i potraživanja?

Odgovor 3: Radnje koje je potrebno obaviti prilikom popisa:

  1. Donijeti Odluku o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, novca, obveza, potraživanja kojom će se utvrditi osobe koje trebaju obaviti popis, rokovi u kojem je potrebno popis obaviti, rokovi u kojima će Povjerenstvo za popis