danas je 21.4.2024

Input:

Ortopedska i druga pomagala te dentalna pomagala - Članak 22.

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.6 Ortopedska i druga pomagala te dentalna pomagala - Članak 22.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja ima pravo na ortopedska i druga pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala) koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih