danas je 25.6.2024

Input:

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 82.

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.11 Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 82.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu posebna sredstva za prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, i to za:

1 . sredstva za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti iz članka 39. točaka 9. i 11. i članka 52. stavka 2. ovoga Zakona,

  1. troškove zdravstvene zaštite za:

a. osiguranike iz članka 7. stavka 1. točaka 13., 16., 17. i 19. i stavka 6. te članka