danas je 21.5.2024

Input:

Osobe ovlaštene za obavljanje poslova unutarnje revizije – 2. dio

17.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uz temeljni Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru supsidijarno se u praksi primjenjuje i Pravilnik o unutarnjoj reviziji, kao pomoćni propis  kojim se propisuju kriteriji za uspostavu unutarnje revizije u javnom sektoru, uvjeti za načine uspostave unutarnje revizije, obveze i odgovornosti u vezi s obavljanjem poslova unutarnje revizije i rezultatima obavljenih revizija te suradnja unutarnjih revizora.

Koji su uvjeti za načine uspostave unutarnje revizije?

Dakle, obveznici primjene Zakona prema odredbi članka 3. dužni su  uspostaviti unutarnju reviziju sukladno odredbama Pravilnika, a donosi je odgovorna osoba institucije prema procjeni opravdanosti uzimajući u obzir kriterije iz članka 14. Pravilnika, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Obveznici mogu uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od sljedećih načina:

a) ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju,

b) imenovanjem unutarnjeg revizora,

c) sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije.

Nadalje, unutarnja revizija uspostavljena u institucijama propisanim odredbom članka 3.,5.,6., i 7. Pravilnika o unutarnjoj reviziji obavlja poslove unutarnje revizije u instituciji i institucijama iz nadležnosti, osim u onima koje će uspostaviti unutarnju reviziju sukladno odredbama citiranog Pravilnika.

Kod obveznika Zakona koji se odnose za trgovačko društvo i drugu pravnu osobu u vlasništvu više korisnika proračuna poslove unutarnje revizije obavlja unutarnja revizija korisnika proračuna koji ima najveći udio u vlasništvu trgovačkog društva, odnosno druge pravne osobe, a sve ostale korisnike proračuna koji imaju udjele u vlasništvu potrebno je obavijestiti na godišnjoj razini o obavljenim unutarnjim revizijama.

U slučaju ako više korisnika proračuna imaju jednake udjele u vlasništvu trgovačkog društva i druge pravne osobe, odnosno niti jedan korisnik proračuna nema najveći udio u vlasništvu, korisnici proračuna sporazumom će definirati čija unutarnja revizija obavlja poslove unutarnje revizije za trgovačko društvo i drugu pravnu osobu,