danas je 21.4.2024

Input:

Ostvarivanje prava i obveza...- Članak 120.

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.2 Ostvarivanje prava i obveza...- Članak 120.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Status osigurane osobe utvrđuje Zavod na osnovi prijave na obvezno zdravstveno osiguranje koju prema odredbama ovoga Zakona podnosi obveznik plaćanja doprinosa, osigurana osoba kada je ona obveznik plaćanja doprinosa, odnosno pravna ili fizička osoba za osiguranu osobu.

2) Status osigurane osobe, odnosno prestanak statusa osigurane osobe Zavod utvrđuje u pravilu bez donošenja rješenja, na