Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Otpis vrijednosti dugotrajne imovine

30.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.13 Otpis vrijednosti dugotrajne imovine

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec.

Proračun i proračunski korisnici provode ispravak vrijednosti ili otpis dugotrajne imovine (ako je pojedinačni trošak nabave niži od 3.500,00 kuna), a što znači da se vrijednost dugotrajne imovine otpisuje ili ispravlja odnosno smanjuje, ali se po toj osnovi ne iskazuje rashod amortizacije (članak 20. stavak 2. Pravilnika), jer je ukupna vrijednost imovine priznata kao rashod već u trenutku nabave. To znači da se tijekom uporabe iskazuje samo ispravak vrijednosti, a za ispravak vrijednosti imovine umanjuju se vlastiti izvori (članak 19. stavak 6. Pravilnika), obzirom da je kod nabave imovine već evidentirano povećanje vlastitih izvora iz proračuna za nefinancijsku imovinu. Osnovica za otpis dugotrajne imovine je njen početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost) odnosno procijenjena vrijednost (članak 19. stavak 5. Pravilnika), a trošak nabave (nabavnu vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: