danas je 21.5.2024

Input:

Pitanje procesne pretpostavke u radnom sporu kad je tuženik Republika Hrvatska

29.3.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Kada je pasivno legitimirana osoba u radnom sporu Republika Hrvatska isto zahtjeva od radnika, kao tužitelja odnosno aktivno legitimirane osobe pozornost na ispunjavanje procesne pretpostavke. U tom pogledu zanimljive su dvije pravne situacije. Prva, kada se radi o naknadi štete i druga, kada se radi o otkazu ugovora o radu.  

Prije sagledavanja navedenih pravnih slučajeva potrebno je ukazati na odredbe Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, br. 35/91., 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03, 84/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 43/13. i 89/14., u daljnjem tekstu: ZPP). Naime, prema članku 186. a ZPP-a stoji da je osoba koja namjerava podnijeti tužbu protiv Republike Hrvatske dužna prije podnošenja tužbe obratiti se zahtjevom za mirno rješenje spora državnom odvjetništvu koje je stvarno i mjesno nadležno za zastupanje na sudu pred kojim namjerava podnijeti tužbu protiv Republike Hrvatske, osim u slučajevima u kojima je posebnim propisima određen rok za podnošenje tužbe. Takav  zahtjev za mirno rješenje spora mora sadržavati sve ono što mora sadržavati tužba. Isti zahtjev se podnosi nadležnom državnom odvjetništvu, sukladno odredbama Zakona o državnom odvjetništvu. U