danas je 11.12.2023

Input:

Podnošenje podneska unutar roka

13.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Smatra se da je podnesak podnesen u roku ako je prije isteka roka zaprimljen u javnopravnom tijelu kojem je trebao biti predan. Kad je podnesak upućen poštom preporučeno ili predan ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućen.

Naime, stranka ne smije biti dovedena u neravnopravni položaj zato što je u namjeri poštivanja zadanog roka predala podnesak, preporučenom ili običnom poštom, putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga. Predaja podneska preporučenom poštom je način predaje koji stranka bira radi svoje sigurnosti, te da bi mogla dokazivati pravodobnost predaje podneska u slučaju gubitka pošiljke ili druge nepredviđene situacije koja se može dogoditi u predaji podneska, a nije uvjet koji mora ispuniti da bi se podnesak smatrao predanim u roku.

Treba naglasiti da se podnesak dostavljen elektroničkim putem smatra podnesenim javnopravnom tijelu u trenutku kad je zabilježen na poslužitelju za slanje poruka. Na taj način, u slučaju nemogućnosti primitka podneska od strane javnopravnog tijela, stranka može dokazivati da je podnesak uputila.

Primaran način komunikacije u upravnom postupku

Javnopravna tijela i stranke, te druge osobe koje sudjeluju u postupku primarno komuniciraju elektroničkim putem i pomoću sustava državne informacijske infrastrukture.

Dostava se obavlja elektroničkim putem na zahtjev, uz izričit pristanak stranke ili kad je to propisano zakonom. Ako je stranka zahtjev podnijela u elektroničkom obliku, smatra se da je pristala da joj se dostava obavlja elektroničkim putem, dok se ne izjasni drukčije.

Određivanje rokova

Za poduzimanje pojedinih radnji u postupku određuju se rokovi. Kad rok nije propisan, službena