danas je 21.7.2024

Input:

Porodiljne naknade, dopusti i godišnji Online razgovor

21.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Je li moguće s radnikom dogovoriti da se odrekne godišnjeg odmora, a da mu poslodavac umjesto toga isplati naknadu?

Odgovor 1: Ne. Članak 80. Zakona o radu propisuje da je ništetan sporazum o odricanju prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Pitanje 2: Imamo radnika koji je dugogodišnji dobrovoljni darivatelj krvi.  Možemo li mu odobriti 3 dana plaćenog dopusta?

Odgovor 2: Zakon o radu u članku 86. stavak 6. propisuje da radnik po osnovi darivanja krvi ima pravo na jedan plaćeni slobodan dan koji koristi na dan darivanja krvi osim ako kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije drugačije uređeno.

Dakle, radniku je moguće odobriti duži dopust od zakonom propisanog ukoliko to pravo proizlazi iz kolektivnog ugovora, sporazuma sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovora o radu.

Pitanje 3: Ima li poslodavac obavezu utvrditi raspored cijelog godišnjeg odmora?

Odgovor 3: Odredbom članka 85. stavak 1. Zakona o radu propisano je da poslodavac utvrđuje raspored korištenja godišnjeg odmora, u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju se uzeti u obzir potrebe organizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima (članak 85. stavak 3.).

Zakon o radu dopušta korištenje godišnjeg odmora u dijelovima pri čemu ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna (članak 83.).