danas je 28.9.2023

Input:

Posljedice nedonošenja proračuna za 2023. godinu

28.12.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Proračun je temeljni financijski akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovlašteni predlagatelj proračuna je općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, a proračun donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće i županijska skupština.

Uzimajući u obzir značaj proračuna za funkcioniranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, posebice s financijskog aspekta, posljedice njegovog nedonošenja u zakonskom roku mogu imati negativne posljedice za cjelokupnu lokalnu zajednicu.

Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o posljedicama nedonošenja proračuna za 2023. godinu.

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. Naime, predstavničko tijelo donosi proračun do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Ako općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ne predloži proračun predstavničkom tijelu ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini, te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima. U navedenom slučaju, Vlada Republike Hrvatske imenovati će povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, sukladno posebnom zakonu.

Sukladno tome, izvršno tijelo će radi neizvršavanja svoje zakonske obveze predlaganja proračuna snositi posljedice,