danas je 27.2.2024

Input:

Povrat sredstava u državni proračun

28.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o proračunu sadržava odredbe o postupanju kada se naknadno utvrdi da je isplata iz proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, odnosno ako se utvrdi da su sredstva utrošena nezakonito, nenamjenski ili nesvrhovito.

Shodno tome, u nastavku teksta obraditi će se tematika povrata sredstava u državni proračun, u skladu s pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Povrat sredstava u državni proračun

Ako se sredstva isplaćena iz državnog proračuna ne utroše u roku u kojem su trebala biti utrošena i/ili ako se utvrdi da je isplata sredstava iz državnog proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, korisnik koji je dao nalog za plaćanje dužan je odmah zatražiti povrat sredstava u državni proračun.

 Navedena sredstva vraćaju se u državni proračun:

  • u korist rashoda/izdatka koji je terećen u trenutku isplate, ako je povrat ostvaren u godini u kojoj je izvršena isplata, a
  • u korist ostalih nespomenutih prihoda, ako se sredstva odnose na rashode/izdatke izvršene prethodnih godina.

Korisnik koji je dao nalog za plaćanje daje uputu o povratu sredstava u državni proračun.

Sredstva za koja se proračunskim nadzorom utvrdi da su korištena suprotno zakonu ili državnom proračunu i za koja je inspektor proračunskog nadzora donio rješenje o povratu sredstava u državni proračun, vraćaju se u državni proračun na navedeni